در کیس راه یا مرحله اول مصاحبه از اونایی که میگن ما قاچاقی اومدیم سوال های بیشتری میپرسند : مشخصات دقیق فردی،مشخصات پدر و مادر،محل دقیق زندگی ! خیلی ها که دروغ میگند اینجا گیر میکنند ! مامور مصاحبه بلافاصله از شما راجع به اون محله یا اون شهر سوال میپرسه : بناهای تاریخی،دانشگاه ها و حتی اسم کوچه بالایی یا پایینی . بنابراین دقت کنید!
برای اوندسته از کسانی که با ویزا اومدند این مرحله راحت تره در صورتی که بلیط و پاسپورتشون همراهشون باشه معمولا مصاحبه سختی ندارند.

Advertisements