6

بیان دیدگاه

Negative decision

The asylum seeker is given a period of 4 weeks to work on his return. He can make an appeal at the administrative court for aliens.   The Departure and Return Service makes a ‘return plan’ together with the asylum seeker and helps him arranging the return

جواب منفی

مهلت ۴ هفته ای برای پناهجو برای بازگشت درنظر گرفته می شود . می توان، درخواست تجدید نظر در دادگاه  بیگانگان کرد ، توسط وکیل .سازمان خدمات بازگشت به پناهجو کمک میکند برای برنامه ریزی بازگشت به کشورش.

Advertisements

5

بیان دیدگاه

Extended asylum-procedure – EA

When further investigation is needed which can not be finalised within 8 days, the application for asylum is handled in the extended asylum-procedure

روند پناهندگی طولانی مدت

تحقیقات بیشتری مورد نیاز است که نمی توان درهشت روز، تقاضای پناهندگی را بررسی کرد .  روند پناهندگی تمدید شده است.

4

بیان دیدگاه

Positive decision

The asylum seeker receives an asylum residence permit

دریافت پاسیخ مثبت

پناهنده پاسخ  مثبت پناهندگی دریافت میکنه ، منتظر دریافت محل اسکان در یکی از شهرها هلند میماند

 

3

بیان دیدگاه

General Asylum-procedure – GA

Steps in the procedure
De IND investigates whether the asylum seeker is eligible for a residence permit
Day 1: First interview
Day 2: Preparation second interview
Day 3: Second interview
Day 4: Corrections & additions
Day 5: Positive decision or intention to reject the application for asylum
Day 6: Opinion in response to intention
Day 7: Making decision
Day 8: Hand out decision to asylum seeker

روند اصلی پناهندگی

تشخیص سازمان مهاجرت برای کسب پناهندگی

روز 1 : مصاحبه اول
روز 2 : آمادگی مصاحبه دوم
روز 3 : مصاحبه دوم
روز 4 :اصلاح کیس یا تصحیح مطالب شما
روز 5 : تصمیم گیری برای مثبت یا منفی بودن تقاضای پناهندگی
روز 6 : اعلام نظر مصاحبه کننده
روز 7 : اتخاذ تصمیم در سازمان مهاجرت
روز 8 : اعلام تصمیم به شخص پناهنده

پذیرش

مراکز پذیرش پناهندگان (COA) در نواحی مصاحبه سازمان مهاجرت ( دن بوش ، اس خیپول ، تراپل ، زیفنار )

2

بیان دیدگاه

Rest- and preparation period (R&P)
min. 6 days incl. intention to apply for asylum max. around 3 weeks

Steps in the procedure
•    Dutch Refugee Council informs the asylum seeker about the asylum-procedure.
•    A nurse (and if necessary a doctor) examines the asylum seeker to check te make sure that it is possible to interview the asylum seeker (medical check).
•    A legal aid worker (lawyer) prepares the asylum seeker for the procedure.

Reception
•    Reception centre (process reception centre) of COA near one of the application centres of the IND (Den Bosch, Schiphol, Ter Apel, Zevenaar)
Asylum seeker travels to the office of his lawyer, for the preparation

مدت زمان استراحت و  آماده سازی

بعد از حداقل ۶ روز و حداکثر ۳ هفته درخواست برای پناهندگی امکان پذیر میباشد

‎مرحله اول در روند پناهندگی

شورای اطلاع رسانی پناهجو در مورد روند  پناهندگی توضیحاتی ارایه میکند

پرستار (و در صورت لزوم دکتر) پناهجو را مورد بررسی قرار میدهد ، برای اطمینان از آمادگی برای مصاحبه

یک کارمند دولت (وکیل) شما را برای روند پناهندگی آماده می کند

‎پذیرش

مراکز پذیرش پناهندگان (COA) در نواحی مصاحبه سازمان مهاجرت ( دن بوش ، اس خیپول ، تراپل ، زیفنار )

پناهنده برای ملاقات با وکیل به تنهایی اقدام میکند ، بلیط توسط سازمان coa در اختیارتون قرار میگیره.

1

۱ دیدگاه

Intention to apply for asylum
Steps in the procedure
•    The asylum seeker states the intention to apply for asylum in Ter Apel
•    The Aliens Police identifies the asylum seeker, registers the personal data, takes fingerprints, checks documents, etc
•    The asylum seeker is checked for tuberculosis

Reception
•    Reception centre (central reception location) of the Central agency for the reception of asylum (COA) seekers in Ter Apel.
IND-location at Schiphol airport

‎اعلام درخواست پناهندگی
‎مرحله اول در روند پناهندگی
‎درخواست پناهندگی پناهجو در مرکزی به نام تراپل از شهرک های اطراف شهر ام ان
‎شناسایی پناهجو توسط پلیس اتباع خارجی: ثبت اطلاعات شخصی، اثر انگشت، کنترل اسناد و غیره
‎کنترل پناهجو برای بیماری  سل ( عکس از قفسه سینه )
‎پذیرش
‎مرکز پذیرش (محل پذیرش مرکزی) از سازمان  پذیرش پناهندگی (COA)  در تراپل .
‎در فرودگاه اسخیپول سازمان مهاجرت یا IND

سلام من یک پناهنده ام که در هلند…

بیان دیدگاه

سلام من یک پناهنده ام که در هلند درخواست پناهندگی دادم ،اسم خودم رو میزارم هبوط ، نوشته هام شاید زیاد جذاب نباشن ولی واقعا تجربه واقعی از زندگی یه پناهنده هست . من پناهنده ای هستم که عموم در هلند زندگی میکنه و ممکنه تجربه های من با کسی که اینجا تنهاست فرق کنه ولی در عمل فرق آنچنانی نداره