سلام دوباره
تمام مراحلی که تا به حال گفتم به صورت مختصر و مفید بود تو پست های بعدی به صورت کامل راجع به نحوه مصاحبه یا اینترویو interview، محیط مصاحبه توضیح میدم

Advertisements