روزهای دوم و سوم دوست پیدا میکنید حالا یا ایرانی یا افغانی که باهم برای شام خوردن و خرید میرید . همه وقتتون رو معمولا باهم میگذرونید و هی هی میرید کافی و چای میخورید، همیشه دنبال اطلاعات گرفتن از هم هستید D: حدود یک الی دوهفته تو اون کمپ با دوستتون میمونید و بعدش از هم جدا میشید پس بهتره زیاد جو گیره مرام بازی نشید.سعی کنید روحیه تون را حفظ کنید . اگه اینگلیسی بلدید خیلی خوب میشه چون راحت میتونید با دختر و پسر های خارجی دوست بشید. این تجربه منه که اصلا کلاس نزارید واسه هم ، که من خیلی پول دارم و هیچی تو ایران کم نداشتمو … چون اونجا همتون تو ی سطحید همه یه غذا میخورید و بخاطره یه مشکلی چه کوچیک و چه بزرگ از خونه و خونوادتون دور شدید.

Advertisements